Riskihindamine

Riskihindamine on heaks abivahendiks nii suurtele kui ka väiksematele ettevõtetele. Riskihindamise käigus aitame tuvastada ja kaardistada ettevõtetel oma igapäevategevuses kasutatavatest keskkonnaohtlikkset kemikaalidest tulenevad riskid. Koostöös vaatame üle nii riskid, käitumisprotsessid kui ka vahendid riskide vähendamiseks. Riskihindamise tulemusena saab klient raporti, kus on välja toodud tuvastatud riskid ja soovitused nende mõju elimineerimiseks või vähendamiseks.