Koolitused

Pakume erineva tasemega koolitusi alates põhiteadmistest keskkonnaohtlike kemikaalide käsitlemisese/ladustamisese kohta kuni keerulisemate reostustõrje koolitusteni. Koolituse profiil ja kava koostatakse vastavalt kliendi spetsiifikale ja vajadusel kaasatakse väliseid spetsialiste. Koolitus on heaks abivahendiks ettevõtte keskkonnariskide maandamisel, erinevate protsesside väljatöötamisel või töötajate käitumisharjumuste muutmisel.